TAXIUNIONEN

-Tillsammans blir vi starkare

Taxi Unionen är en organisation som arbetar för att tillvarata intressen enskilda personer och företag som är verksamma eller arbetar med taxi i Sverige.